فرهنگ و تکنولوژی

فرهنگ مجموعه‌اي از خصوصيات معنوي، مادي و عاطفي است که جامعه‌ يا گروه اجتماعي را متمايز مي‌کند. اگر فرهنگ شيوه‌اي باشد که جهان را از طريق آن احساس کنيم، پس همه مردم فرهنگ دارند و همه نيازمند فرهنگ هستند. انسان با جمع به تکامل مي‌رسد. فرهنگ مبلغ انسان و حيات جمعي انسان است. فرهنگ بازتاب همه وجود انسان است. فرهنگ بعنوان شکل دهنده به ذهن و رفتار عمومي جامعه است و نه تنها به آنچه مردم درباره‌اش مي‌انديشند موثر است بلکه برچگونگي انديشيدن و آموختن‌شان هم تآثير گذار است. کودک حداقل شش سال اول عمرش را تماماً تحت تاثير محيطي که فرهنگ به آن شکل داده است ،زندگي مي‌کند.

 

فرهنگ شامل 2 جزء اصلي است:   

1 - فرهنگ يک جامعه که اساس هويت آن جامعه است مانند مظاهر فرهنگي همچون زبان و خط، ابنيه تاريخي و ...

 2- باطن و اصل تشکيل دهنده پيکره فرهنگ ملي مثل عقايد، آداب و ...

عاملي که يک ملت را به رکورد و خمودي يا تحريک و ايستادگي يا صبر و حوصله يا اظهار ذلت و يا غرور و عزت در مقابل ديگران يا به تحريک و فعاليت توليدي و يا به بيکاري تحريک مي‌کند، فرهنگ ملي است. ما اگر فرهنگ را کوه يخي بدانيم بزرگترين قسمت کوه يخي زير آب قرار مي‌گيرد. آن چه كه در بالاي آب مي‌بينيم تنها قسمت کوچکي از ساختار آن است مثل هنرهاي دستي، زبان و غيره اما دربخش زيرين آن زير مجموعه‌اي تام از ساختار‌ها و فرهنگ‌ها وجود دارد که ريشه اصلي فرهنگ را تشكيل دهد که اين زير ساخت شديداً الگومند است.

در ابتدا فرهنگ‌ مانع از پيشرفت تلقي مي‌شد محتاط‌ترين تکنسين‌ها و اقتصاددانان شروع به جستجوي افرادي کردند که با مشکلات فرهنگي آشنايي داشته تا بتوانند تا حد امکان درست با اين موانع برخورد کنند. جوامع در حال توسعه، رو به سوي نيروهاي متخصص خود گذاشتند تا با تکيه برآنان بينش کافي را درباره عوامل اجتماعي – فرهنگي در اختيار متخصصين خارجي قرار دهند اما در ادامه اين نخبگان جديد ثابت کردند که از خاستگاه‌هاي فرهنگي خويش بيگانه شده‌اند و هيچگونه شباهتي با فرهنگ اصيل خود ندارند.

در اواخر سال 1960 موسسات توسعه سر برآوردند و جنبه اي ابداعي را در پيش گرفتند، رويکرد فرهنگي شان اينگونه بود که فرهنگ سنتي جوامع ديگر را  مانعي بر سر پيشرفت و تكنولوژي محسوب نمي‌كردند. درهمان زمان شکل تحليل سيستم تکنولوژي تحت تاثير استفاده از مفهوم فرهنگ قرار گرفت و امکانات بسياري را که در صور گوناگون تغيير در جوامع سنتي وجود داشت آشکار ساخت که در پي آن روند جديدي ظهور کرد و شعار مردم شناختي ((يک جامعه بايد براساس خودش درک شود)) در فرايندهاي برنامه‌ريزي بکار گرفته شد به گونه اي كه اين امر با موجي از مردم گرايي همراه شد.

نخبگان در کشورهاي در حال توسعه اين پيش فرض را که تکنولوژي و اقتصاد مستقل‌اند و به نحوي فارغ از ارزش ها و سنت ها هستند پذيرفته بودند ،  اما با شناخت اين واقعيت كه عوامل فرهنگي تآثير مستقيمي بر پيشرفت جوامع مي گذارد باعث شد که ديگر نتوانند از عوامل فرهنگ سنتي جوامع صرفنظر كنند.

هويت فرهنگي در توسعه هر جامعه عاملي مهم هست بعلاوه اينکه موفقيت تلاش‌هاي توسعه منوط است به حصول دانشي درباره فرهنگ هر کشوري و اين به اثبات رسيده که دانش فرهنگي براي پيشبرد راهبردي که توسعه پايدار ناميده مي‌شود الزامي است و فرهنگ سنتي جوامع ديگر مانع به حساب نمي‌آيد. به طور حتم دولت‌ها در آينده براي بدست آوردن دانش کاملتر از زمينه فرهنگي و شيوه زندگي مردم براي برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي  توسعه و تکنولوژي تاکيد بيشتري خواهند کرد.

تلاش واقع‌ گرايانه براي حمايت از نيازهاي يک جامعه، مستلزم تاکيد بيشتر بر ارتباط و گفتگو ، فرهنگ و طرح‌هايي است که با شرايط کشورها منطبق هستند. فرهنگ يک منبع است نه در جهت آن که نياز به برنامه هاي توسعه را توجيه کند يا عناصر سنتي و متعصب جامعه را جذب کند، بلکه شکل دهنده اهداف و برنامه‌هاي توسعه تکنولوژي است. سنت ها و ارزش‌هاي فرهنگي مبين ماهيت توسعه تکنولوژي و تعيين کننده اهداف و چهار چوب سازمان ها هستند. پس فرهنگ و توسعه تکنولوژي بايستي بگونه‌اي بهم آميخته باشند که توسعه بدست آمده متناسب با طبيعت و مقصود جامعه باشد.

یاد آور میشوم که آقای احمدی نژاد در سخنرانی که در جمع دانشجویان کرمان داشت گفت که تا به حال هیچ مقام کشوری از تمام ایران دیدن نکرده و من طی این سفرای استانی با فرهنگ شهر ها آشنا شدم . یه سوال جالبی که مطرح است چگونه سیاسیون ما طی سالهای گذشته برنامه  ارائه می کردند و بعد هم  به تصویب می رساندند در حالی که از فرهنگ  کشور خودشون اطلاعی نداشتند . چطور ما متوقعیم که بدون اطلاع از چیزی درست تصمیم بگیریم.به قول رئیس جمهور هنگامی که سفیران را با فرهنگ و منابع غنی کشورمان آشنا می کنیم دیگر فلان کشور درجه چهارم را پیشرفته محسوب نمی کند. در هر حال با فرهنگ غنی کشور ما میتواند به پیشرفته ترین کشورها مبدل شود اگر... 

|+| نوشته شده توسط حامد در شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۶  |
 
 
بالا